ܓܨ ❤❤ اشک زرد ❤❤ ܓܨ

yellow tear


Image By Fotos.Blogfa.Com

آسمان را بنگر که بعد صدها شب و روز 


مثل آن روز نخست گرم و آبی و پر از مهر ، به ما می خندد !


یا زمینی را که دلش از سردی شبهای خزان ، نه شکست و نه گرفت !


بلکه از عاطفه لبریز شد و نفسی از سر امید کشید


و در آغاز بهار ، دشتی از یاس سپید زیر پاهامان ریخت


تا بگوید که هنوز پر امنیت احساس خداست


ماه من غصه چـــــرا ؟


تو مرا داری و من هر شب و روز آرزویم همه خوشبختی توست !


ماه من! دل به غم دادن و از یاس سخنها گفتن


کار آن هایی نیست که خدا را دارند...


ماه من! غم و اندوه اگر هم روزی مثل باران بارید


یا دل شیشه ای ات، از لب پنجره عشق، زمین خورد و شکست


با نگاهت به خدا، چتر شادی وا کن و بگو با دل خود که خدا هست، خدا هست !


او همانی است که در تارترین لحظه شب راه نورانی امید نشانم می داد...


او همانی است که هر لحظه دلش می خواهد همه زندگی ام غرق شادی باشد...


ماه من! غصه اگر هست بگو تا باشد معنی خوشبختی بودن اندوه است...


این همه غصه و غم این همه شادی و شور چه بخواهی و چه نه میوه یک باغند


همه را با هم و با عشق بچیــن...


ولی از یاد مبر پشت هر کوه بلند سبزه زاری است پر از یاد خدا


و در آن باز کسی می خواند: که خدا هســـت، خدا هســـت


و چــــــرا غصه؟ چـــــرا ؟

Image By Fotos.Blogfa.Com


نوشته شده در شنبه بیست و دوم بهمن ۱۳۹۰ساعت 14:38 توسط ❤ اسماعیل ❤|


آخرين مطالب
» بخیه عشق
» قله عشق
» سلام
» سلاح سرد
» آغوش
» تفاوت نسل ها
» زندگی زناشویی
» اعتماد …
» خویش
» من از تو رسیدم به باور تو

Design By : Pichak